14. - 16.10.2016 osalesid meie kooli neli seitsmenda klassi õpilast noortekohtumisel „Idee45“ projektikoolitusel Tapa Gümnaasiumis. Programmi eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut. Esimesel koolituspäeval pandi rõhku tutvumisele – otsiti läbi erinevate tegevuste ühiseid huvisid ja saadi seeläbi üksteisest rohkem teada. Teise päeva hommikul asuti kohe projekti põhitõdede selgitamise juurde. Seejärel keskenduti täpsemalt Noortekohtumise projektile ning hakati koguma ideid ning loodi esialgne ülevaade tulevasest projektist plakati näol. Hiljem pidid noored oma ideed laadal maha müüma ning samal ajal oli võimalik koguda ka teistelt häid mõtteid. Samuti toimus pressikonverents juba varem projekti kirjutamise ja osalemise kogemusega “staaridega”. Ning kolmandal päeval asuti tööle juba partnerkoolidega, et viia ellu kahe kooli vaheline ühine projekt. Lõpp kokkuvõttes tekkis meie noortel suurepärane idee, millega teostamiseks hakati kohe tööle.

Kui soovid tutvuda programmi eesmärkidega, siis loe siit: http://noored.ee/rahastus/noortekohtumised/