2011/12 õ.-a

Eesti osa:

1. Deljatintšuk, Helena                     

2. Elp, Allan-Erik                              

3. Heeringson, Meeli                         

4. Kuldmaa, Kristjan                        

5. Lees, Mairo                                   

6. Nasir, Rauno                                 

7. Pild, Eva-Maria                             

8. Põllu, Neeme                                

9. Randmaa, Janno                           

10. Saatman, Marko  

11. Lotkova, Alina

Vene osa:

1. Hodžajev, Viktor                          

2. Zubkova, Tatjana                          

3. Vassilevitš, Anastassia