Folklooripidu

Meie kooli väikekanneldajad osalesid 4. märtsil Mäetaguse Huvikeskuses toimunud maakonna folklooripeol. Siinkohal ütlen tänusõnad kõigile meie kooli väikekandlemängijatelele ning kontserti vaatama tulnud õpilastele! Samuti tänud Külli Raidmale, Meeli Õunapile ning Maret Kalvetile - koosmäng teiega oli rõõm ja nauding!
Üles astusid nii meie maakonna noored Iisakust ja Kohtla-Järvelt ning ka maakonna staaźikamad rahvamuusikud ning segarahvatantsurühmad.
Pärast kontserti saime osa toredast laulu-tantsu õpitoast, mida juhendasid Võrumaa muusikud Kadri Laube ja Marju Varblane.
Päeva lõpetas ühine simman ansambli K.I.M.P. saatel.

õpetaja Anu