"Fun with English" Avinurmes

7.04.2017 osalesid 4 klassi õpilased Sirlin Sepp, Iris Puusepp, Andero Trel ja Allan Mesilane Avinurme Gümnaasiumis inglise keele mängupäeval "Fun with English". Õpilastel oli võimalus osaleda erinevates keelemängudes, kus pandi proovile nende teadmised inglise keelest ning Ühendkuningriigist. Õpilastele oli see esmakordne kogemus osaleda sellisel võõrkeele päeval, kus sai kinnistada oma inglise keele teadmisi väljaspool klassiruumi.

Õpetaja Jaanika Soitu