Tänusõnad

Tänan kõiki Mäetaguse kooli õpilasi, koolitöötajaid, vilistlasi ja Mäetaguse Vallavalitsuse töötajaid, kes aitasid ette valmistada ja läbi viia kooli 180 aastapäeva üritusi ning külalisi, kes nendel üritustel osalesid!

 

Veera Sibrik

direktor