KIKi rahastus meie projektile

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 20.06.2017 toetada Mäetaguse Põhikooli projekti "Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Mäetaguse põhikooli õpilastele" 3641 euroga.