Ettevalmistused kooliks

Kuu enne kooliaasta algust on majas ja selle ümber käimas vilgas töö. Kooli ette rajatakse lipuväljak, valmis on ammuoodatud spordiplats. Kehalise kasvatuse tunnid on uuest õppeaastast põnevamad - soetasime juurde spordiinventari. Kool ostis HITSA  toetusel  20 sülearvutit, 26 tahvelarvutit ja nende laadimiskohvrid. Muusikaklassi kolisime ringi suuremasse ruumi (kab 213) ja seda remonditakse.