Lastevanemate üldkoosolek

18.oktoobril kell 17.30 toimub kooli aulas lastevanemate üldkoosolek.
Kinnitatud päevakord:
1) kooli hetkeseis;
2) 2016/17 õppeaasta rahulolu-uuringu tulemused;
3) kooli hoolekogu tööst;
4) hoolekogu liikmete valimine