Digipäev

Esmaspäeval, 6.novembril on digipäev. See tähendab, et õpilased lahendavad kodus õpetajate poolt antud e-ülesandeid. Tavalisi tunde sel päeval ei ole. 
Need õpilased, kes soovivad e-ülesandeid lahendada koolis, saavad seda teha kella 9 - 12. Kooli infojuht Kalle Raidma käest saab arvutid ja tema aitab ka vajadusel ülesannete lahendamisel.

Sel päeval koolis ei toitlustata.

Koolibussi küladesse sellel päeval ei sõida.

Lugupidavalt 
Erika Prave
õppejuhi kt.