Lugupeetud lapsevanemad!

Kõikide turvalisust silmas pidades, palume Teid autosid ülekäiguraja ees mitte peatada (laste väljumine autost), kuna see piirab sõidukijuhi nähtavust.

Liiklusseadus
§ 21. Sõiduki peatamis- ja parkimiskeeld.
Sõidukit ei tohi peatada või parkida ülekäigurajal, jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee sõiduteega lõikumise kohal või lähemal kui viis meetrit enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga lähemal kui viis meetrit pärast neid kohti ning jalgrattarajal.

 

Veera Sibrik
Mäetaguse Põhikooli direktor