Inglise keele nädal

22.01 – 26.01.18 on meil koolis inglise keele nädal.

Selle nädala jooksul saab vahetundides kuulata inglisekeelseid laule.

23.01 – 24.01 söögivahetundidel on õpilastel võimalik aulas liikuda inglisekeelsete laulude rütmis.

Nädala jooksul inglise keele tundides toimub kõikides klassides (3 – 9 klass) parima ainetundja/meeskonna väljaselgitamine erinevate tegevuste kaudu (mängud, viktoriinid, kuldvillakud).

Reedel, 26.01, toimub parimate autasustamine.