Inglise keele nädala kokkuvõte

22.01 – 26.01.18 oli meil koolis inglise keele nädal. Nädala jooksul sai vahetundides kuulata tuntuid inglisekeelseid laule läbi aegade.
23.01 – 24.01 söögivahetundidel oli õpilastel “Just Dance” aulas. Muusikavaliku eest tänusõnad Jelizaveta Kondraninale.
Nädala jooksul inglise keele tundides toimus 3. – 9. klassis parima ainetundja väljaselgitamine erinevate tegevuste kaudu (mängud, viktoriinid, kuldvillakud). Parimateks osutusid : Romet Linder (3 klass), Karol Raidma (4 klass), Iris Puusepp (5 klass), Mattias Ets (6 klass), Annette Bogdanov (7 klass), Henriette Kulpas (8 klass) ja Arend Küttim (9 klass).
Aitäh osavõtu eest!

Õpetaja Jaanika