112 päeva tähistamine

112 päeva tähistasime Mäetaguse vabatahtlike päästekomando külastuse ja KEAT loengutega.
Tänusõnad Ida Päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Janno Voolile ja juhtivspetsialist Lilian Pärnsoole huvitava päeva eest!