Digiõppepäev

2.aprillil on Mäetaguse kooli õpetajad õppekäigul Väätsa Põhikoolis. Õppekäigu eesmärgiks on tutvuda kooli õpikeskkonna ja õppesisuga. Sellega seoses ei toimu 2.aprillil koolis õppetööd. Õpilastele jäetakse klassi- ja aineõpetajate poolt digitaalsed õpiülesanded täitmiseks.

Loodame mõistvale suhtumisele

Kooli juhtkond