Õpilasesinduse põhimäärus

Mäetaguse Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus on kooli raamatukogus ja stuudiumis tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks kõigile. Põhimäärusega saab tutvuda 03.11- 01.12.2016, avalik arutelu ja ettepanekute ära kuulamine toimub 02.12.2016, kell 13.55-14.40 kooli raamatukogus.

Etluskonkurss

1.novembril toimus Mäetaguse mõisas Jõhvi Vene Põhikooli ja Mäetaguse Põhikooli ühisprojekti "Seiklusõpe eesti kirjandusloo maastikul" raames etluskonkurss. 
Osa võttis mõlemast koolist kokku 14 õpilast, kes kõik esitasid tuntud eesti kirjanike loomingut. I kohta jäid jagama Kristjan Kundla ja Catlyn Galimov. II koha vääriliseks tunnistati Jõhvi Vene Põhikooli õpilane Rita Razvarova. III kohta jäid jagama meie koolist Annette ja Jõhvi Vene Põhikoolist Polina. 
Täname Mäetaguse lasteaia lapsi ja õpetajaid toredate vahepalade esitamise eest.

Let's celebrate the European Day of Languages

5 – 7 klasside õpilased võtavad inglise keele tundide raames osa rahvusvahelisest Etwinningu projektist „Let's celebrate the European Day of Languages“. Projekti algul tutvusid õpilased padlet keskkonnas projektis osalevate Euroopa riikide tervitustega ja lühisõnumitega. Seejärel said õpilased võimaluse kujundada oma lemmik eestikeelseid sõnu koos inglisekeelse tõlkega ning kirjutada postkaarte Eestist, endast ja meie koolist, mis saadeti projektis osalevatesse riikidesse.

Kindlasti on meie õpilastel võimalus jätkata kirjavahetust projektis osalevate õpilastega.