Ettevalmistused kooliks

Kuu enne kooliaasta algust on majas ja selle ümber käimas vilgas töö. Kooli ette rajatakse lipuväljak, valmis on ammuoodatud spordiplats. Kehalise kasvatuse tunnid on uuest õppeaastast põnevamad - soetasime juurde spordiinventari. Kool ostis HITSA  toetusel  20 sülearvutit, 26 tahvelarvutit ja nende laadimiskohvrid. Muusikaklassi kolisime ringi suuremasse ruumi (kab 213) ja seda remonditakse.

Akvaarium

Kooli juubelipäeval, 20.mail, oli kõigil külalistel võimalus toetada kooli loodusnurga loomist. Annetustena kogusime 55 € ja 15 senti. Algus loodusnurgale on juba tehtud – tänud vallavalitsusele, kes kinkis meile akvaariumi.
Annetuste rahaga soetasime akvaariumisse juurde 4 põhjakoristajat, kes nüüd hoogsalt akvaariumit korras hoiavad.

KIKi rahastus meie projektile

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 20.06.2017 toetada Mäetaguse Põhikooli projekti "Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Mäetaguse põhikooli õpilastele" 3641 euroga.