Lugupeetud lapsevanemad!

Kõikide turvalisust silmas pidades, palume Teid autosid ülekäiguraja ees mitte peatada (laste väljumine autost), kuna see piirab sõidukijuhi nähtavust.

Liiklusseadus
§ 21. Sõiduki peatamis- ja parkimiskeeld.
Sõidukit ei tohi peatada või parkida ülekäigurajal, jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee sõiduteega lõikumise kohal või lähemal kui viis meetrit enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga lähemal kui viis meetrit pärast neid kohti ning jalgrattarajal.

 

Veera Sibrik
Mäetaguse Põhikooli direktor

Alutaguse talent

Ajaloos tehti keraamikat

6. klassi õpilased kehastusid muinasaegseteks keraamikuteks ja vormisid käsitöömajas savist kammkeraamika ja nöörkeraamika stiilis savinõusid. Mismoodi need nõud välja nägid ja milleks neid kasutati, said õpilased teada ajalootunnis.

õpetaja Erika