Emakeelepäev

14. märtsil tähistasid 1., 2. ja 3. klassi õpilased emakeelepäeva.
Koos mängiti Eesti mängu. Põnevust tekitas ristsõnade lahendamine, vanasõnade leidmine ja kirjanike äraarvamine. Mänguhoos möödus tund kiiresti. Tublidele mängus osalejatele sai ka kommi jagatud.
Emakeelepäeva tähistasid ka 4.-6.klassi õpilased, kes panid oma eesti keele alased teadmised proovile Kuldvillakut mängides.

Aitäh õpetajatele toreda ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest!

2.-3.klass päästjatel külas

9. märtsil osalesid külastasid Mäetaguse Põhikooli 2. ja 3. klassi õpilased projektis "Päästjatel külas". Selle raames külastati Iisaku Päästekomandot, kus saadi teadmisi sellest, kuidas kodus ohuolukorras käituda. Tore oli ka tuletõrje autos istuda, voolikuid lahti visata ja uuesti jälle kokku kerida!

Tänu toredale meeskonnale vahva projekti läbiviimise eest!

Õpetaja Tiina

Digiõppepäev

2.aprillil on Mäetaguse kooli õpetajad õppekäigul Väätsa Põhikoolis. Õppekäigu eesmärgiks on tutvuda kooli õpikeskkonna ja õppesisuga. Sellega seoses ei toimu 2.aprillil koolis õppetööd. Õpilastele jäetakse klassi- ja aineõpetajate poolt digitaalsed õpiülesanded täitmiseks.

Loodame mõistvale suhtumisele

Kooli juhtkond