5.klasside õpioskuste olümpiaad

17.mail võttis 5.klassi võistkond koosseisus Isabel Mägi, Kaur Nõmmemees, Hagen Mathias Aamer ja Liisa Maria Võhmar, osa maakondlikust õpioskuste olümpiaadist. Võistkond oli väga tubli ja edukas. Saavutati I koht. Sügisel läheb võistkond vabariiklikule olümpiaadile.
PALJU ÕNNE!!

Tänusõnad

Tänan kõiki Mäetaguse kooli õpilasi, koolitöötajaid, vilistlasi ja Mäetaguse Vallavalitsuse töötajaid, kes aitasid ette valmistada ja läbi viia kooli 180 aastapäeva üritusi ning külalisi, kes nendel üritustel osalesid!

 

Veera Sibrik

direktor

1.klassi õppesõit Toila-Oru parki

12.mail toimus 1.klassil õppesõit Toila-Oru parki.