Koolimaja avatud

KOOLIMAJA ON AVATUD KOOLIVAHEAJAL, 
17.- 21.04.2017 
8.30 - 16.30.
Ilusat koolivaheaega!!!

"Fun with English" Avinurmes

7.04.2017 osalesid 4 klassi õpilased Sirlin Sepp, Iris Puusepp, Andero Trel ja Allan Mesilane Avinurme Gümnaasiumis inglise keele mängupäeval "Fun with English". Õpilastel oli võimalus osaleda erinevates keelemängudes, kus pandi proovile nende teadmised inglise keelest ning Ühendkuningriigist. Õpilastele oli see esmakordne kogemus osaleda sellisel võõrkeele päeval, kus sai kinnistada oma inglise keele teadmisi väljaspool klassiruumi.

Õpetaja Jaanika Soitu

Matemaatika

1.klass viibis 07.04.2017 matemaatika tunni õues, et kinnistada oma teadmisi mõõtühikute (meeter ja sentimeeter) kohta.
Kasutada olid mõõdulindid, mida käsitleti suure hoole ja huviga. Õpilased oskasid mõõdulindi mõõtmiste järgselt nimetada kauguste ning mõõdetud ümbermõõtude pikkusi meetrites ja ka sentimeetrites.

Õpetaja Teele