Majanduspäev

6.novembril osales meie kooli 4.klassi võistkond Kohtla- Järve Järve Gümnaasiumis majanduspäeval. Terve päev oli täis erinevaid tegevusi. Lapsed osalesid raha orienteerumis- mängus. Me ei lugenud ainult raha vaid hoopis orienteerusime mööda koolimaja lahendades erinevates punktides erinevaid rahateemalisi ülesandeid. Ühes ülesandes pidid lapsed olema ise ettevõtjad ja oskama arvestada nii makse, palkasid kui ka enda kasumit. Küsimus, mis lastele väga hästi ka pärast meede jäi, oli see, et mitu euroopa riiki kasutab rahana eurot? Veel meeldis lastele sellel päeval koolis korraldatav vahvlilaat, kust saime ka meie osta endale meelepäraseid vahvleid. Mäng lõppes sellega, et kõik võistkonnad olid võitjad. Mängus osalejad kogusid erinevaid ülesandeid lahendades virtuaalraha, mille eest nad hiljem said endale osta auhindu.

Huvijuht Katrin

Dumle rahvastepall

Mäetaguse Põhikooli poiste võistkond võttis 2.novembril osa Dumle rahvastepalli võistlusest Jõhvis ja saavutas auhinnalise III koha.
PALJU ÕNNE!

Digipäev

Esmaspäeval, 6.novembril on digipäev. See tähendab, et õpilased lahendavad kodus õpetajate poolt antud e-ülesandeid. Tavalisi tunde sel päeval ei ole. 
Need õpilased, kes soovivad e-ülesandeid lahendada koolis, saavad seda teha kella 9 - 12. Kooli infojuht Kalle Raidma käest saab arvutid ja tema aitab ka vajadusel ülesannete lahendamisel.

Sel päeval koolis ei toitlustata.

Koolibussi küladesse sellel päeval ei sõida.

Lugupidavalt 
Erika Prave
õppejuhi kt.