Eelkool

10.jaanuaril alustasime eelkooliga.

Matemaatika ainepäev

16.jaanuaril toimus I kooliastme matemaatika ainepäev. Sai võimlas lustakaid mänge mängida ja arvutada ning aulas lahendada nuputamisülesandeid.
Oli tore päev!

õpetaja Tiina

Pranglimine