Seiklusõpe eesti kirjandusloo maastikul

Jõhvi Vene Põhikool osales Integratsiooni ja Migratsiooni SA projektikonkursil „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“ projektiga "Seiklusõpe eesti kirjandusloo maastikul". 

Projekti käigus uurivad II ja III kooliastme Mäetaguse kooli ja Jõhvi vene põhikooli keelekümblusklasside õpilased tuntud eesti kirjanike elu ja teoseid, teevad õppeekskursiooni Palamuse kooli ja Tammsaare Muuseumisse.

Projekt algab 16.septembril 2016 ja lõpeb 25.novembril Jõhvi Vene Põhikoolis kodanikupäeva üritusega. 

Meie kooli koordinaator on emakeeleõpetaja Katrin Kert.