Meie koolist

Õppenõukogu


 1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
 3. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 

Õppenõukogu koosolekute plaan 2021/22.õa

 

Õppenõukogu nr 1

1. ÕN sekretäri valmine.

 

3.09.2021

Õppenõukogu nr 2

 1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
 4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

 

 

 

8.06.2022

Õppenõukogu nr 3

    1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

   2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

   3. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

   4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

 

 

 

15.06.2022

Õppenõukogu nr 4

 1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 3. Üldtööplaani kinnitamine.
 4. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.
 5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

 

 

 

     31.06.2022

Õppenõukogu koosolekute plaan 2020/21

Õppenõukogu nr1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

3. Uuendatud kooli kodukord. Arvamuse andmine.

29.09.2020

Õppenõukogu nr 2

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

3. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine;

4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

9.06.2021

Õppenõukogu nr3

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

3. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

16.06.2021

Õppenõukogu nr4

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest

2.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

 3.Üldtööplaani kinnitamine.

4. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine

31.08.2021

Õppenõukogu koosolekud  2019/2020.õa

 Õppenõukogu koosolekud

 Kuupäev

Õppenõukogu nr 1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

24.oktoober 2019

Õppenõukogu nr 2

1.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

8.juuni 2020

Õppenõukogu nr 3                                  

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

15 .juuni 2020

 

 

Õppenõukogu nr 4                           

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

2.Üldtööplaani kinnitamine.

3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

30.august 2020

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019.õa

Õppenõukogu koosolekud:

Kuupäev

Õppenõukogu nr 1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

23.oktoober 2018

Õppenõukogu nr 2

1.Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.

11. jaanuar 2019

Õppenõukogu nr 3

1.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

7.juuni 2019

Õppenõukogu nr 4

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

18. juuni 2019

Õppenõukogu nr 5

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

2.Üldtööplaani kinnitamine.

3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

30.august 2019

Õppenõukogu koosolekud 2017/2018.õa

 1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
 3. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 

Õppenõukogu koosolekute plaan 2021/22.õa

 

Õppenõukogu koosolekute plaan 2020/21

Õppenõukogu nr1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

3. Uuendatud kooli kodukord. Arvamuse andmine.

29.09.2020

Õppenõukogu nr 2

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,

3. täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine;

4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

9.06.2021

Õppenõukogu nr3

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

3. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

16.06.2021

Õppenõukogu nr4

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest

2.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

 3.Üldtööplaani kinnitamine.

4. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine

31.08.2021

Õppenõukogu koosolekud  2019/2020.õa

 Õppenõukogu koosolekud

 Kuupäev

Õppenõukogu nr 1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

24.oktoober 2019

Õppenõukogu nr 2

1.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

8.juuni 2020

Õppenõukogu nr 3                                  

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

15 .juuni 2020

 

 

Õppenõukogu nr 4                           

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

2.Üldtööplaani kinnitamine.

3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

30.august 2020

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019.õa

Õppenõukogu koosolekud:

Kuupäev

Õppenõukogu nr 1

1.Õppenõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.

2.Õppenõukogu sekretäri valimine.

23.oktoober 2018

Õppenõukogu nr 2

1.Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.

11. jaanuar 2019

Õppenõukogu nr 3

1.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

2. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

7.juuni 2019

Õppenõukogu nr 4

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

18. juuni 2019

Õppenõukogu nr 5

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

2.Üldtööplaani kinnitamine.

3. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.

4. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

30.august 2019

Õppenõukogu koosolekud 2017/2018.õa

Õppenõukogu nr 1

1. ÕN sekretäri valmine.

 

3.09.2021

Õppenõukogu nr 2

 1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
 4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

 

 

 

8.06.2022

Õppenõukogu nr 3

    1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.

   2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

   3. Lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

   4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

 

 

 

15.06.2022

Õppenõukogu nr 4

 1. Õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 3. Üldtööplaani kinnitamine.
 4. Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine.
 5. Õppenõukogu esindaja kooli hoolekogu nimetamine.

 

 

 

     31.06.2022