Õppetöö

Pikapäevarühm


Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist  huvialategevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühm toimub lapsevanema avalduse alusel 1.-3.klassi õpilastele alates 11.septembrist 2023 ajavahemikus 13.00 - 15.35.

 

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist  huvialategevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühm toimub lapsevanema avalduse alusel 1.-3.klassi õpilastele alates 11.septembrist 2023 ajavahemikus 13.00 - 15.35.