Logopeed


Logopeed:

  • toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne ja nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks;
  • osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel;
  • teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, et leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;
  • vajadusel teeb ettepaneku individuaalse õppekava rakendamiseks (sealhulgas diferentseeritud hindamiseks keeltes);
  • õppeaasta esimese kolme nädala jooksul selgitab välja kõneravi vajavad õpilased.

Logopeed:

  • toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne ja nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks;
  • osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel;
  • teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, et leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;
  • vajadusel teeb ettepaneku individuaalse õppekava rakendamiseks (sealhulgas diferentseeritud hindamiseks keeltes);
  • õppeaasta esimese kolme nädala jooksul selgitab välja kõneravi vajavad õpilased.