Uudised

Alutaguse vald tänab ja tunnustab  22. oktoober sekretar


4. oktoobril tunnustati Mäetaguse Rahvamajas valla silmapaistvamaid haridustöötajaid. Tänukirju said ka meie kooli õpetajad. 

Anu Kaljusaar, kes on  kaasa aidanud kooli maine kujundamisele maakondlikul, vabariiklikul tasandil.  
Sotsiaalpedagoog Marina Versh-Gluškova,   abivalmis ja  usaldusväärne  kolleeg, vastutustundlik inimene, kes teeb oma tööd südamega. 
Kaja Peet, sporditegevuse edendamise, ühise tantsukultuuri arendamise ja tõhusa klassivälise töö korraldamise eest.                                                                                        
Toomas Valdre, sporditegevuse edendamise ja tõhusa klassivälise töö korraldamise eest.

4. oktoobril tunnustati Mäetaguse Rahvamajas valla silmapaistvamaid haridustöötajaid. Tänukirju said ka meie kooli õpetajad. 

Anu Kaljusaar, kes on  kaasa aidanud kooli maine kujundamisele maakondlikul, vabariiklikul tasandil.  
Sotsiaalpedagoog Marina Versh-Gluškova,   abivalmis ja  usaldusväärne  kolleeg, vastutustundlik inimene, kes teeb oma tööd südamega. 
Kaja Peet, sporditegevuse edendamise, ühise tantsukultuuri arendamise ja tõhusa klassivälise töö korraldamise eest.                                                                                        
Toomas Valdre, sporditegevuse edendamise ja tõhusa klassivälise töö korraldamise eest.