Uudised

ALUTAGUSE VALLAVALITSUS KIITIS HEAKS JA SUUNAS AVALIKULE VÄLJAPANEKULE MÄETAGUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2020-2024 EELNÕU 15. oktoober sekretar


Alutaguse Vallavalitsus 09.10.2019.a korraldusega nr 503 kiitis heaks ja avalikustab Mäetaguse Põhikooli arengukava 2020-2024 eelnõu ajavahemikul 15.10-28.10.2019.a Alutaguse valla kodulehel ja Mäetaguse Põhikooli kodulehel.

Ettepanekuid saavad esitada kõik huvitatud isikud avalikustamise perioodi jooksul, esitades ettepanekud e-postile info@alutagusevald.ee või kool@maetaguse.edu.ee. 

Arengukava eelnõu on leitav siit

 

Alutaguse Vallavalitsus 09.10.2019.a korraldusega nr 503 kiitis heaks ja avalikustab Mäetaguse Põhikooli arengukava 2020-2024 eelnõu ajavahemikul 15.10-28.10.2019.a Alutaguse valla kodulehel ja Mäetaguse Põhikooli kodulehel.

Ettepanekuid saavad esitada kõik huvitatud isikud avalikustamise perioodi jooksul, esitades ettepanekud e-postile info@alutagusevald.ee või kool@maetaguse.edu.ee. 

Arengukava eelnõu on leitav siit