Uudised

Digiõppe küsitlus 19. märts sekretar


Lugupeetud õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

MTÜ-st Eesti Noorte Liit on õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate jaoks koostanud küsitlused, et saada tagasisidet COVID-19 leviku tõttu toimuva koduse digiõppe kohta. Nende soov on kogutud andmete põhjal muuta digiõpe veelgi lihtsamaks ning mugavamaks kõikide osapoolte jaoks.

Küsitlusele saab vastata vahemikus 18.-25. märts. Link küsitluste juurde: https://noorteliit.ee/digiope/

Tehakse üldist statistikat – maakonnad ja üleüldine pilt Eestis.

Lugupeetud õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

MTÜ-st Eesti Noorte Liit on õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate jaoks koostanud küsitlused, et saada tagasisidet COVID-19 leviku tõttu toimuva koduse digiõppe kohta. Nende soov on kogutud andmete põhjal muuta digiõpe veelgi lihtsamaks ning mugavamaks kõikide osapoolte jaoks.

Küsitlusele saab vastata vahemikus 18.-25. märts. Link küsitluste juurde: https://noorteliit.ee/digiope/

Tehakse üldist statistikat – maakonnad ja üleüldine pilt Eestis.