Uudised

Digipäev (3.-9.kl) 13. november sekretar


17. novembril on Mäetaguse Põhikoolis osaline digipäev.

1.-2. klass õpivad koolis tunniplaani alusel, ringe ei toimu. Koolibuss küladesse väljub 14.00.
3.-9. klassil on digipäev.

Kooli juhtkond

17. novembril on Mäetaguse Põhikoolis osaline digipäev.

1.-2. klass õpivad koolis tunniplaani alusel, ringe ei toimu. Koolibuss küladesse väljub 14.00.
3.-9. klassil on digipäev.

Kooli juhtkond