Uudised

Erakorraline õppenõukogu 26. november sekretar


3.detsembril kell 14.30 toimub erakorraline õppenõukogu. 

Päevakava: 

1.  Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine. 

2. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine. 

3.detsembril kell 14.30 toimub erakorraline õppenõukogu. 

Päevakava: 

1.  Kooli õppekava muudatuste  läbiarutamine  ja arvamuse andmine. 

2. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.