Uudised

Hoolekogu tegemistest 04. veebruar sekretar


28.jaanuaril 2020 toimus hoolekogu koosolek, kus kooli direktor tutvustas kooli hetkeseisu ja hoolekogu andis oma arvamuse kooli eelarveprojektile.
02.veebruaril osalesid hoolekogu liikmed valla haridusasutuste hoolekoguliikmete koolitusel Illukal.

28.jaanuaril 2020 toimus hoolekogu koosolek, kus kooli direktor tutvustas kooli hetkeseisu ja hoolekogu andis oma arvamuse kooli eelarveprojektile.
02.veebruaril osalesid hoolekogu liikmed valla haridusasutuste hoolekoguliikmete koolitusel Illukal.