Uudised

Külaline koolitunnis 01. november sekretar


Fermi Energia AS on koolidele pakkunud tasuta loenguid tuumaenergia teemadel, mis toetavad üldharidusliku kooli 8.-12.klasside õppekava. Erinevate valdkondade praktiseerivate spetsialistide ettekanded rikastavad igapäevast õppetööd ja  pakkuvad õpilaste koolitundidesse vaheldust – tore, kui õpitavat teemat tutvustab asjatundja väljast poolt kooli.

Mäetaguse kooli õpilastel oli 30.oktoobril võimalus 8.-9. klassi füüsika tunnis Fermi Energia AS inseneri Allan Vrageri vahendusel sammuke lähemale tulla tuumafüüsikale. Lektor tutvustas tuumaenergia kasutamise ajaloolist tausta, tuumafüüsika aluseid ja kiirguse mõju keskkonnale ja inimesele. Kaasajal aktuaalset energiatootmise teemat käsitledes selgitas A.Vrager võimalust ja otstarbekust Eestis kasutusele võtta tuumaenergia tootmine. Õpilastele arusaadavas kontekstis tõi ta välja selle energialiigi tootmisega kaasnevad piirangud, ohud ja keskkonnamõju ning võimalused ja eelised teiste energialiikide ees. Suur tõenäosus on, et Eesti energiavajaduse saab tulevikus tagada just tuumaenergia.  Selle tootmiseks tuleks rajada väikese moodulreaktoriga tuumajaam, mille üks võimalik asukoht võiks olla Aidu karjääris. Selleks vajame aga oma insenere ja oskustöölisi, kelle väljaõpet Fermi Energia stipendiumiga  toetab.

Ehk kasvab just tänasest koolipingist välja tulevikutehnoloogia arendaja!

 

Õpetaja Eha

Fermi Energia AS on koolidele pakkunud tasuta loenguid tuumaenergia teemadel, mis toetavad üldharidusliku kooli 8.-12.klasside õppekava. Erinevate valdkondade praktiseerivate spetsialistide ettekanded rikastavad igapäevast õppetööd ja  pakkuvad õpilaste koolitundidesse vaheldust – tore, kui õpitavat teemat tutvustab asjatundja väljast poolt kooli.

Mäetaguse kooli õpilastel oli 30.oktoobril võimalus 8.-9. klassi füüsika tunnis Fermi Energia AS inseneri Allan Vrageri vahendusel sammuke lähemale tulla tuumafüüsikale. Lektor tutvustas tuumaenergia kasutamise ajaloolist tausta, tuumafüüsika aluseid ja kiirguse mõju keskkonnale ja inimesele. Kaasajal aktuaalset energiatootmise teemat käsitledes selgitas A.Vrager võimalust ja otstarbekust Eestis kasutusele võtta tuumaenergia tootmine. Õpilastele arusaadavas kontekstis tõi ta välja selle energialiigi tootmisega kaasnevad piirangud, ohud ja keskkonnamõju ning võimalused ja eelised teiste energialiikide ees. Suur tõenäosus on, et Eesti energiavajaduse saab tulevikus tagada just tuumaenergia.  Selle tootmiseks tuleks rajada väikese moodulreaktoriga tuumajaam, mille üks võimalik asukoht võiks olla Aidu karjääris. Selleks vajame aga oma insenere ja oskustöölisi, kelle väljaõpet Fermi Energia stipendiumiga  toetab.

Ehk kasvab just tänasest koolipingist välja tulevikutehnoloogia arendaja!

 

Õpetaja Eha