Uudised

Lastevanemate koosolek 03.11.2021 21. oktoober sekretar


Austatud lapsevanemad!

Ootame Teid 3.novembril 2021 kell 18.00 Mäetaguse Põhikooli lastevanemate koosolekule MS Teams keskkonnas.

Päevakava:
1) Hoolekogu 2020/21 õppeaasta kokkuvõte
2) Õpilaste ja lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõte
3) Kooli arengukava rakendamisest
4) Õppe- ja kasvatustööst

Koosolekule sisenemine: vt Stuudiumist

 

Veera Sibrik

Direktor

Austatud lapsevanemad!

Ootame Teid 3.novembril 2021 kell 18.00 Mäetaguse Põhikooli lastevanemate koosolekule MS Teams keskkonnas.

Päevakava:
1) Hoolekogu 2020/21 õppeaasta kokkuvõte
2) Õpilaste ja lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõte
3) Kooli arengukava rakendamisest
4) Õppe- ja kasvatustööst

Koosolekule sisenemine: vt Stuudiumist

 

Veera Sibrik

Direktor