Uudised

Õppekorraldus 12.oktoober 2020 07. oktoober sekretar


12.oktoobril on Mäetaguse Põhikoolis osaline digipäev.

1.-2.klass õpivad koolis tunniplaani alusel, ringe ei toimu. Koolibuss küladesse väljub 14.00.

3.-9.klassil on digipäev.

 

Kooli juhtkond

12.oktoobril on Mäetaguse Põhikoolis osaline digipäev.

1.-2.klass õpivad koolis tunniplaani alusel, ringe ei toimu. Koolibuss küladesse väljub 14.00.

3.-9.klassil on digipäev.

 

Kooli juhtkond