Uudised

Testimine koolis 31. august sekretar


Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on 12-18-aastastel  üldhariduskoolide  vaktsineerimata õpilastel võimalik jääda lihtsustatud korras karantiini.

 • See tähendab, et lähikontakti korral peavad vaktsineerimata õpilased tegema lähikontakti tuvastamise järgselt esimesel võimalusel antigeeni kiirtesti ja sellest testist mitte varem kui 72 tunni jooksul PCR testi. Kui õpilasel haigussümptomeid pole ja testitulemused on negatiivsed, siis jätkab õpilane õppe- ja kasvatustööst osavõttu kooli ruumides.
 • Alla 12astaste laste testimist haridusasutustes üldjuhul ei toimu.
 • Kui lapsevanem ja/või õpilane ise keeldub testimisest, rakendub tavapärane karantiin ning õpilane saadetakse viivitamata koju.
 • Mistahes ajahetkel väljendunud haigussümptomite korral suunatakse inimene alati viivitamatult koju, paludes kanda maski ning pöörduda perearsti poole täiendavate juhiste ja PCR testile saatekirja saamiseks.
 • Nõusolekuvormid vaktsineerimiseks / testimiseks koolis leiate siit https://www.hm.ee/et/tegevused/koroona/vaktsineerimine
 • Testimisega nõustuv õpilane käib koolis tavapäraselt edasi, piiratud on osalemine koolivälistes tegevustes. Kui kiirtesti tulemus on positiivne või ebaselge, soovitame teha kordustesti. Kui test jääb positiivseks või ebaselgeks, tuleb suunata õpilane koju ning perearsti vahendusel  täiendavale testimisele. Sellisel juhul ei rakendata enam lihtsustatud karantiini ja õpilane peab jääma testi tulemuse selgumiseni karantiini.

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on 12-18-aastastel  üldhariduskoolide  vaktsineerimata õpilastel võimalik jääda lihtsustatud korras karantiini.

 • See tähendab, et lähikontakti korral peavad vaktsineerimata õpilased tegema lähikontakti tuvastamise järgselt esimesel võimalusel antigeeni kiirtesti ja sellest testist mitte varem kui 72 tunni jooksul PCR testi. Kui õpilasel haigussümptomeid pole ja testitulemused on negatiivsed, siis jätkab õpilane õppe- ja kasvatustööst osavõttu kooli ruumides.
 • Alla 12astaste laste testimist haridusasutustes üldjuhul ei toimu.
 • Kui lapsevanem ja/või õpilane ise keeldub testimisest, rakendub tavapärane karantiin ning õpilane saadetakse viivitamata koju.
 • Mistahes ajahetkel väljendunud haigussümptomite korral suunatakse inimene alati viivitamatult koju, paludes kanda maski ning pöörduda perearsti poole täiendavate juhiste ja PCR testile saatekirja saamiseks.
 • Nõusolekuvormid vaktsineerimiseks / testimiseks koolis leiate siit https://www.hm.ee/et/tegevused/koroona/vaktsineerimine
 • Testimisega nõustuv õpilane käib koolis tavapäraselt edasi, piiratud on osalemine koolivälistes tegevustes. Kui kiirtesti tulemus on positiivne või ebaselge, soovitame teha kordustesti. Kui test jääb positiivseks või ebaselgeks, tuleb suunata õpilane koju ning perearsti vahendusel  täiendavale testimisele. Sellisel juhul ei rakendata enam lihtsustatud karantiini ja õpilane peab jääma testi tulemuse selgumiseni karantiini.