Uudised

Vastuvõtt 1.klassi 17. aprill sekretar


Vastuvõtt Mäetaguse Põhikooli 2023/24 õppeaasta 1.klassi toimub läbi Alutaguse valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO: https://arno.alutagusevald.ee/.

Vajalikud dokumendid:

* õpilase isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või sünnitunnistus)

* vanema isikut tõendav dokument (v.a digitaalallkirjastatud taotlus)

* õpilase digifoto

* koolivalmiduskaart

Esmakordsel sisenemisel ARNOsse sisesta palun oma kontaktandmed.

Vastuvõtt Mäetaguse Põhikooli 2023/24 õppeaasta 1.klassi toimub läbi Alutaguse valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO: https://arno.alutagusevald.ee/.

Vajalikud dokumendid:

* õpilase isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või sünnitunnistus)

* vanema isikut tõendav dokument (v.a digitaalallkirjastatud taotlus)

* õpilase digifoto

* koolivalmiduskaart

Esmakordsel sisenemisel ARNOsse sisesta palun oma kontaktandmed.