Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog:

  • osaleb HEV õpilaste väljaselgitamisel,
  • tegeleb nende peredega,
  • abistab õpilasi isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja jälgib koolikohustuse täitmist;
  • osutab abi HEV õpilaste klassikollektiiviga kohanemisel,
  • teeb ennetavat tööd koolikiusamise valdkonnas ja abistab konfliktsituatsioonide väljaselgitamisel ja lahendamisel;
  • teeb koostööd väljaspool kooli olevate ametnike ja institutsioonidega;
  • vajadusel osaleb sotsiaalpedagoog HEV õpilastega üritustel või istungitel väljaspool kooli.