Uudised

Distantsõppe pikenemine kogu koolile kuni 12.märts 2021 04. märts sekretar


Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!
Terviseamet juhib tähelepanu, et Alutaguse vallas on kõrge nakatumisnäit ning kahe nädala vaates haigestunute hulk on kasvutrendis.
Seoses haigestumistega Mäetaguse põhikoolis on suur osa õpilastest ja töötajatest lähikontaktsed. Tekkinud on õppeasutuse kolle, mis võib väga kiiresti edasi kasvada. Laboratoorselt kinnitatud koroonaviiruse SARS-CoV-2 diagnoosi saanud isikud on karantiinis ja lähikontaktsed isolatsioonis. Samas on palju teisi kontakte õpilaste ja töötajate hulgas, kes võivad olla samuti ohustatud. Viiruse levikut ei ole võimalik pidurdada üksnes nakatunute ja nakatunute lähikontaktsete isoleerimisega. Rakendada tuleb rangemaid füüsilise distantsi hoidmist tagavaid meetmeid, et inimeste omavahelised kontaktid oleksid viidud minimaalseks.
Inimeste elu ja tervise kaitseks, pikendame distantsõpet Mäetaguse Põhikoolis kogu koolile kuni 12.märtsini 2021.

Kooli juhtkond

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!
Terviseamet juhib tähelepanu, et Alutaguse vallas on kõrge nakatumisnäit ning kahe nädala vaates haigestunute hulk on kasvutrendis.
Seoses haigestumistega Mäetaguse põhikoolis on suur osa õpilastest ja töötajatest lähikontaktsed. Tekkinud on õppeasutuse kolle, mis võib väga kiiresti edasi kasvada. Laboratoorselt kinnitatud koroonaviiruse SARS-CoV-2 diagnoosi saanud isikud on karantiinis ja lähikontaktsed isolatsioonis. Samas on palju teisi kontakte õpilaste ja töötajate hulgas, kes võivad olla samuti ohustatud. Viiruse levikut ei ole võimalik pidurdada üksnes nakatunute ja nakatunute lähikontaktsete isoleerimisega. Rakendada tuleb rangemaid füüsilise distantsi hoidmist tagavaid meetmeid, et inimeste omavahelised kontaktid oleksid viidud minimaalseks.
Inimeste elu ja tervise kaitseks, pikendame distantsõpet Mäetaguse Põhikoolis kogu koolile kuni 12.märtsini 2021.

Kooli juhtkond