Uudised

Matemaatikanädal 03. veebruar sekretar


Juba kolmandat aastat järjest toimus Mäetaguse Põhikoolis 03.-07.02.2020 matemaatikanädal. Seekordne matemaatikanädal oli rohkem keskendunud geomeetriale - võimalus oli osa võtta suurest plakati ülesannete jahist, mille oli koostanud oma loovtöö raames Tatjana ja joonestada või meisterdada selle aasta suursugune Hiina kalendri loom - ROTT.
Minu ülesanne oli nädal ametlikult avada terve kooli ees aulas. Aulas toimus avamine nädala tutvustusega - millistest tegevustest klassid osa võtta saavad ja endast parima anda ning kelle poole pöörduda, kui tekib küsimusi.
Esmaspäeval toimus igas klassis peast arvutamise võistlus. Võistlus toimus https://99math.com platvormil. Antud platvorm on õpetajale hea vahend peast arvutamise arendamiseks või hoopis tunni alustamisel. Õpetaja ülesanne oli moodustada mäng iga tehte kohta õpitu piires. Kokku tekkis seega maksimaalselt neli mängu, igas mängus oli kolm vooru ja iga vooru pikkuseks oli 30 sekundit.
Teisipäeval oli suur roti tegemise päev, kus 4.-9.klass sai enda kujutlusvõime tööle panna ja joonestada või meisterdada rotti. Vahvatele rottidele toimus näitus kooli raamatukogus. Nädala lõpus valiti välja kaks kõige silmapaistvamat rotti - nendeks olid “Kuninganna BMW” rott ja korrapärasest kuusnurksest püstprismast meisterdatud rott.
Terve nädala kestel oli võimalik käia ringi mööda kooli ja leida kuus matemaatilise sisuga plakatit. Plakatitel olid kujutatud tasapinnalised geomeetrilised kujundid - trapets, ruut, ristkülik, rööpkülik, romb ja ring. Iga plakati juures oli kaks ülesannet, millele sai ligi vaid QR-koodiga.
1.-3.klassidele toimusid praktilised ülesanded (pliiatsi diagrammi koostamine), päevaküsimustele vastamine ja aja peale tangrammi kokku panemine.
Reedel võeti nädal kokku ja autasustati parimaid. Väikse šokolaadi ja meene said peast arvutajad, kiired tangrammi kokkupanijad, õigesti päevaküsimustele vastajad, plakati ülesannete lahendajad ja silmapaistvaimate rottide meisterdajad.

Aitäh õpilastele osavõtu eest!

õp. Teele, õp. Helgi ja õp. Anneli

Juba kolmandat aastat järjest toimus Mäetaguse Põhikoolis 03.-07.02.2020 matemaatikanädal. Seekordne matemaatikanädal oli rohkem keskendunud geomeetriale - võimalus oli osa võtta suurest plakati ülesannete jahist, mille oli koostanud oma loovtöö raames Tatjana ja joonestada või meisterdada selle aasta suursugune Hiina kalendri loom - ROTT.
Minu ülesanne oli nädal ametlikult avada terve kooli ees aulas. Aulas toimus avamine nädala tutvustusega - millistest tegevustest klassid osa võtta saavad ja endast parima anda ning kelle poole pöörduda, kui tekib küsimusi.


Esmaspäeval toimus igas klassis peast arvutamise võistlus. Võistlus toimus https://99math.com platvormil. Antud platvorm on õpetajale hea vahend peast arvutamise arendamiseks või hoopis tunni alustamisel. Õpetaja ülesanne oli moodustada mäng iga tehte kohta õpitu piires. Kokku tekkis seega maksimaalselt neli mängu, igas mängus oli kolm vooru ja iga vooru pikkuseks oli 30 sekundit.
Teisipäeval oli suur roti tegemise päev, kus 4.-9.klass sai enda kujutlusvõime tööle panna ja joonestada või meisterdada rotti. Vahvatele rottidele toimus näitus kooli raamatukogus. Nädala lõpus valiti välja kaks kõige silmapaistvamat rotti - nendeks olid “Kuninganna BMW” rott ja korrapärasest kuusnurksest püstprismast meisterdatud rott.
Terve nädala kestel oli võimalik käia ringi mööda kooli ja leida kuus matemaatilise sisuga plakatit. Plakatitel olid kujutatud tasapinnalised geomeetrilised kujundid - trapets, ruut, ristkülik, rööpkülik, romb ja ring. Iga plakati juures oli kaks ülesannet, millele sai ligi vaid QR-koodiga.
1.-3.klassidele toimusid praktilised ülesanded (pliiatsi diagrammi koostamine), päevaküsimustele vastamine ja aja peale tangrammi kokku panemine.
Reedel võeti nädal kokku ja autasustati parimaid. Väikse šokolaadi ja meene said peast arvutajad, kiired tangrammi kokkupanijad, õigesti päevaküsimustele vastajad, plakati ülesannete lahendajad ja silmapaistvaimate rottide meisterdajad.

Aitäh õpilastele osavõtu eest!

õp. Teele, õp. Helgi ja õp. Anneli