Uudised

Rahuloluküsitlused 17. veebruar sekretar


Üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad 8. veebruarist kuni 14. märtsini 2021

2021. aastal osalevad küsitlustes üldhariduskoolide kõik sihtgrupid (sh õpilased, õpetajad ja lapsevanemad):

  • 4. klassi õpilased; 
  • 8. klassi õpilased;
  • 1.-12. klassi õpetajad;
  • 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad.

Õpilastel on küsimustikku võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Andmeid kogutakse õpilaste kooliga rahulolu ja sellega seotud tegurite kohta tagasiside andmiseks.

Rahuloluküsitlused toimuvad elektroonselt. Küsitluste läbiviimiseks edastatakse igale koolile vajalike sihtgruppide pöördumised, küsitluste läbiviimise juhised ja koolipõhised küsitluste veebilingid. Enda kooli veebilinke teiste koolidega jagada ei tohi. Koolipõhised veebilingid välistavad olukorra, kus vastaja võiks mõne teise kooli kohta tagasisidet anda. Hiljemalt õppeaasta lõpuks on igal koolil võimalik tagasisidekeskkonnas tutvuda enda kooli personaalse tagasisidega. Kool saab objektiivset ja võrreldavat tagasisidet eri osapoolte rahulolu ja seda mõjutavate tegurite kohta ning kõrvutatakse kooli hinnanguid riigi keskmiste tulemustega. Tagasisidet saab kool kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtgrupi kohta kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Vaata ka: https://www.hm.ee/et/rahulolu

Üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad 8. veebruarist kuni 14. märtsini 2021

2021. aastal osalevad küsitlustes üldhariduskoolide kõik sihtgrupid (sh õpilased, õpetajad ja lapsevanemad):

  • 4. klassi õpilased; 
  • 8. klassi õpilased;
  • 1.-12. klassi õpetajad;
  • 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad.

Õpilastel on küsimustikku võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Andmeid kogutakse õpilaste kooliga rahulolu ja sellega seotud tegurite kohta tagasiside andmiseks.

Rahuloluküsitlused toimuvad elektroonselt. Küsitluste läbiviimiseks edastatakse igale koolile vajalike sihtgruppide pöördumised, küsitluste läbiviimise juhised ja koolipõhised küsitluste veebilingid. Enda kooli veebilinke teiste koolidega jagada ei tohi. Koolipõhised veebilingid välistavad olukorra, kus vastaja võiks mõne teise kooli kohta tagasisidet anda. Hiljemalt õppeaasta lõpuks on igal koolil võimalik tagasisidekeskkonnas tutvuda enda kooli personaalse tagasisidega. Kool saab objektiivset ja võrreldavat tagasisidet eri osapoolte rahulolu ja seda mõjutavate tegurite kohta ning kõrvutatakse kooli hinnanguid riigi keskmiste tulemustega. Tagasisidet saab kool kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtgrupi kohta kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Vaata ka: https://www.hm.ee/et/rahulolu