Uudised

TORE kohtumised vaheajal 03. märts sekretar


Koolivaheajal said õpilased Mäetaguse Põhikoolis aega veeta kasulikult ja lõbusalt. Kahel päeval oli võimalus osaleda „TORE“ kohtumistel. Õpilastega koos räägiti positiivsetest omadustest enda ja teiste juures, räägiti rollidest, mida me igapäevaselt kanname ja millised on ootused neile. Räägiti ja joonistati heade ja halbade laste pilte koos väljamõeldud juttudega, arutati kas halvasti käituval lapsel on võimalik ennast muuta või kas heal lapsel on suurem võimalus muutuda halvaks. Samuti oli teemadeks inimeste tunded, vihaga hakkamasaamine ja olukordade lahendamine, mängiti probleemilahendamise mänge ning tehti etüüde.
Lastele TORE kohtumised meeldisid ja saime ainult positiivset tagasisidet.

Katrin ja Marina

Koolivaheajal said õpilased Mäetaguse Põhikoolis aega veeta kasulikult ja lõbusalt. Kahel päeval oli võimalus osaleda „TORE“ kohtumistel. Õpilastega koos räägiti positiivsetest omadustest enda ja teiste juures, räägiti rollidest, mida me igapäevaselt kanname ja millised on ootused neile. Räägiti ja joonistati heade ja halbade laste pilte koos väljamõeldud juttudega, arutati kas halvasti käituval lapsel on võimalik ennast muuta või kas heal lapsel on suurem võimalus muutuda halvaks. Samuti oli teemadeks inimeste tunded, vihaga hakkamasaamine ja olukordade lahendamine, mängiti probleemilahendamise mänge ning tehti etüüde.
Lastele TORE kohtumised meeldisid ja saime ainult positiivset tagasisidet.

Katrin ja Marina