Uudised

Virumaa matemaatikavõistlus 26. november sekretar


23. novembril toimus Tapal matemaatikaülesannete lahendamise võistlus - XXVI Virumaa matemaatikavõistlus. Võistluse esimene osa oli individuaalne ning 30 minuti jooksul tuli lahendada 15 valikvastustega ülesannet. Võistluse teises osas lahendas võistkond üheskoos 60 minuti jooksul 15 ülesannet ning esitas ühise vastuselehe.
Ülesanded olid protsentarvutusest, arvuteooriast, algebrast, geomeetriast, matemaatika ajaloost. Samuti tekstülesanded, mis nõuavad väga tähelepanelikku lugemist.
Meie kooli esindas võistkond: Annette Bogdanov, Isabel Mägi, Kaur Nõmmemees, Mattias Ets, kes võistlesid vapralt ja on hea kogemuse võrra rikkamad.

Õpetaja Anneli

23. novembril toimus Tapal matemaatikaülesannete lahendamise võistlus - XXVI Virumaa matemaatikavõistlus. Võistluse esimene osa oli individuaalne ning 30 minuti jooksul tuli lahendada 15 valikvastustega ülesannet. Võistluse teises osas lahendas võistkond üheskoos 60 minuti jooksul 15 ülesannet ning esitas ühise vastuselehe.
Ülesanded olid protsentarvutusest, arvuteooriast, algebrast, geomeetriast, matemaatika ajaloost. Samuti tekstülesanded, mis nõuavad väga tähelepanelikku lugemist.
Meie kooli esindas võistkond: Annette Bogdanov, Isabel Mägi, Kaur Nõmmemees, Mattias Ets, kes võistlesid vapralt ja on hea kogemuse võrra rikkamad.

Õpetaja Anneli