Занятия

Творческая работа


Общие положения

 1. На III школьной ступени основная школа организует для учащихся выполнение творческой работы на основании сквозных тем.
 2. Тематику творческой работы выбирает школа, а выбор конкретной темы осуществляют учащиеся.
 3. Творческую работу можно выполнять как индивидуально, так и коллективно.
 4.  Тема творческой работы указывается в свидетельстве об окончании основной школы.
 5.  Творческой работой ученика (группы учеников) руководит учитель, которого выбрал ученик (группа учеников).
 6. Общим куратором творческих работ является завуч школы.

Виды творческих работ:

 • подготовка и проведение школьных мероприятий, литературных гостиных, концертов, подвижных игр;
 • подготовка и проведение проекта;
 • создание видео и ИТ-проектов;
 • работа по труду или искусству;
 • исследовательская работа;
 • участие в каком-либо конкурсе творческих или исследовательских работ;
 • организация выставки своих работ (картин, фотографий и т. д.) или какой-либо другой выставки;
 • любой другой вид творческой деятельности.

Этапы работы

1.Ученик (группа учеников) 7-8 класса в I триместре самостоятельно

выбирает тему по предмету или циклу предметов, в рамках которого планирует выполнить творческую работу;

2. Темы творческих работ, выбранных учащимися,  утверждает директор школы в конце 1 триместра.

3. Руководители творческих работ утверждаются приказом директора.

4. Даты защиты творческих работ фиксируются в общем плане работы школы.

5.  Работа предоставляется  комиссии за две недели до защиты.

 

Loovtöö teema

Juhendaja

1.

Muusikaviktoriin 1., 2. või 3. kooliastmele

Anu Kaljusaar

2.

Luule läbi muusika

Anu Kaljusaar

3.

Lauamängu loomine muusikaõpetuse tundi

Anu Kaljusaar

4.

Spordipäeva/spordiürituse korraldamine

Toomas Valdre

5.

Koolisisese ürituse korraldamine - Ülemaailmne lumememmepäev (1.- 18.01.2021)

Katrin Saks

6.

Koolisisese ürituse korraldamine - Ülemaailmne kallistamisepäev (2.- 21.01.2021)

Katrin Saks

7.

Koolisisese ürituse korraldamine – Sõbrapäev

(3. – 12.02.2021)

Katrin Saks

8.

Orienteerumismängu koostamine Mäetaguse kooli ümbruses (alevik, park, terviserajad või muud kohad kooli läheduses)

Heldi Aia

9.

Matemaatilised ristsõnad II kooliastmele

Marju Kiiver

10.

Matemaatiline seiklusmäng

Anneli Salmistu

11.

Rändlindudeteemaline loodusmäng I kooliastme õpilastele

Tiina Peenema

12.

Inglisekeelse luulekogu (nt haikude kogumiku) tegemine koos eestikeelsete tõlgetega ja seletustega, sh kunstiline kujundus

Karina Palloson

13.

Tuntud inimesi Mäetaguse Põhikooli lõpetanutest

Tiiu Sepp

14.

Õppemängu koostamine eesti keele tundi

Kristel Reino

15.

Tantsi, loo ja fantaseeri

Kaja Peet

16.

Lauamängude koostamine ja läbiviimine eesti keele tunnis (I kooliaste)

Svetlana Pahk

17.

Interaktiivsete mängude koostamine ja läbiviimine inglise keele tunnis (II kooliaste)

Jaanika Soitu

18.

Interaktiivsed mängud eesti keeles I kooliastmele

Anne Lepamäe

19.

Tarbekeraamika käsitöömajja

Viive Aidma

20.

Vene muinasjutu lavastus

Galina Jeltsova

21.

Interaktiivsete mängude koostamine eesti keele ja/või kirjanduse tundi

Katrin Kert

22.

Minu sugupuu

Helgi Koppel

22.

Minu kodukoha sademete happesuse määramine

Aet Allikmaa

23.

Toataimede vegetatiivne paljundamine loodusainete klassi (144) tarbeks

Aet Allikmaa

24.

Prügisorteerimine

Annika Kumar

25.

Näitus naisteadlastest

Annika Kumar

26.

Keskkonnateadlik Mäetaguse Põhikool

Annika Kumar

27.

Teadusteater algklassidele

Annika Kumar

28.

Bakterid meie ümber

Annika Kumar

29.

Muusikali lavastamine 4. klassi õpilastega

Gerli Habakukk

30.

Mis on muutunud 21. sajandil võrreldes eelmisega minu kodupaigas

Christo Alliksoo

31.

Ajalooline ajaleht, fantaasialeht

Christo Alliksoo

32.

Noorte väljalangemine koolist kui riiklik probleem

Christo Alliksoo

33.

Missuguseid elukutseid eelistavad minu eakaaslased (7.- 9.kl)?

Christo Alliksoo

34.

Efektiivsete õpimeetodite komplekti koostamine

Christo Alliksoo

35.

Puidust kiikhobuse valmistamine

Silvar Ammas

Общие положения

 1. На III школьной ступени основная школа организует для учащихся выполнение творческой работы на основании сквозных тем.
 2. Тематику творческой работы выбирает школа, а выбор конкретной темы осуществляют учащиеся.
 3. Творческую работу можно выполнять как индивидуально, так и коллективно.
 4.  Тема творческой работы указывается в свидетельстве об окончании основной школы.
 5.  Творческой работой ученика (группы учеников) руководит учитель, которого выбрал ученик (группа учеников).
 6. Общим куратором творческих работ является завуч школы.

Виды творческих работ:

 • подготовка и проведение школьных мероприятий, литературных гостиных, концертов, подвижных игр;
 • подготовка и проведение проекта;
 • создание видео и ИТ-проектов;
 • работа по труду или искусству;
 • исследовательская работа;
 • участие в каком-либо конкурсе творческих или исследовательских работ;
 • организация выставки своих работ (картин, фотографий и т. д.) или какой-либо другой выставки;
 • любой другой вид творческой деятельности.

Этапы работы

1.Ученик (группа учеников) 7-8 класса в I триместре самостоятельно

выбирает тему по предмету или циклу предметов, в рамках которого планирует выполнить творческую работу;

2. Темы творческих работ, выбранных учащимися,  утверждает директор школы в конце 1 триместра.

3. Руководители творческих работ утверждаются приказом директора.

4. Даты защиты творческих работ фиксируются в общем плане работы школы.

5.  Работа предоставляется  комиссии за две недели до защиты.

 

Loovtöö teema

Juhendaja

1.

Muusikaviktoriin 1., 2. või 3. kooliastmele

Anu Kaljusaar

2.

Luule läbi muusika

Anu Kaljusaar

3.

Lauamängu loomine muusikaõpetuse tundi

Anu Kaljusaar

4.

Spordipäeva/spordiürituse korraldamine

Toomas Valdre

5.

Koolisisese ürituse korraldamine - Ülemaailmne lumememmepäev (1.- 18.01.2021)

Katrin Saks

6.

Koolisisese ürituse korraldamine - Ülemaailmne kallistamisepäev (2.- 21.01.2021)

Katrin Saks

7.

Koolisisese ürituse korraldamine – Sõbrapäev

(3. – 12.02.2021)

Katrin Saks

8.

Orienteerumismängu koostamine Mäetaguse kooli ümbruses (alevik, park, terviserajad või muud kohad kooli läheduses)

Heldi Aia

9.

Matemaatilised ristsõnad II kooliastmele

Marju Kiiver

10.

Matemaatiline seiklusmäng

Anneli Salmistu

11.

Rändlindudeteemaline loodusmäng I kooliastme õpilastele

Tiina Peenema

12.

Inglisekeelse luulekogu (nt haikude kogumiku) tegemine koos eestikeelsete tõlgetega ja seletustega, sh kunstiline kujundus

Karina Palloson

13.

Tuntud inimesi Mäetaguse Põhikooli lõpetanutest

Tiiu Sepp

14.

Õppemängu koostamine eesti keele tundi

Kristel Reino

15.

Tantsi, loo ja fantaseeri

Kaja Peet

16.

Lauamängude koostamine ja läbiviimine eesti keele tunnis (I kooliaste)

Svetlana Pahk

17.

Interaktiivsete mängude koostamine ja läbiviimine inglise keele tunnis (II kooliaste)

Jaanika Soitu

18.

Interaktiivsed mängud eesti keeles I kooliastmele

Anne Lepamäe

19.

Tarbekeraamika käsitöömajja

Viive Aidma

20.

Vene muinasjutu lavastus

Galina Jeltsova

21.

Interaktiivsete mängude koostamine eesti keele ja/või kirjanduse tundi

Katrin Kert

22.

Minu sugupuu

Helgi Koppel

22.

Minu kodukoha sademete happesuse määramine

Aet Allikmaa

23.

Toataimede vegetatiivne paljundamine loodusainete klassi (144) tarbeks

Aet Allikmaa

24.

Prügisorteerimine

Annika Kumar

25.

Näitus naisteadlastest

Annika Kumar

26.

Keskkonnateadlik Mäetaguse Põhikool

Annika Kumar

27.

Teadusteater algklassidele

Annika Kumar

28.

Bakterid meie ümber

Annika Kumar

29.

Muusikali lavastamine 4. klassi õpilastega

Gerli Habakukk

30.

Mis on muutunud 21. sajandil võrreldes eelmisega minu kodupaigas

Christo Alliksoo

31.

Ajalooline ajaleht, fantaasialeht

Christo Alliksoo

32.

Noorte väljalangemine koolist kui riiklik probleem

Christo Alliksoo

33.

Missuguseid elukutseid eelistavad minu eakaaslased (7.- 9.kl)?

Christo Alliksoo

34.

Efektiivsete õpimeetodite komplekti koostamine

Christo Alliksoo

35.

Puidust kiikhobuse valmistamine

Silvar Ammas