Õppetöö

Loovtöö

 

Loovtöö korraldamise põhimõtted ja kord

Loovtöö vormistamise nõuded

 

Loovtööde teemad 2018/19

Õpetaja nimi

Teema

Erika Prave

Kooli tutvustav video

Marju Kiiver

Matemaatiliste ristsõnade koostamine

Marju Kiiver

Doomino tegemine (korrutustabel või eesti keeles samatähenduslikud sõnad)

Marju Kiiver

Lauamängu valmistamine II kooliastmele

Svetlana Pahk

Didaktilise materjali valmistamine 1.klassi õpilasele"

Milena Podljaštšuk

Ristsõnade koostamine vene keele tunnis kasutamiseks

Milena Podljaštšuk

Virtuaalne ekskursioon Venemaal

Milena Podljaštšuk

Doomino ,,Tegusõnad vene keeles“ valmistamine

Teele Juursalu

Matemaatika meie ümber - geomeetriliste kujundite plakatite koostamine

Teele Juursalu

Matemaatika meie ümber - piltide joonistamine numbritest, koostatud piltide näitus;

Teele Juursalu

Matemaatika õppemängu koostamine (doomino, lauamäng, vms)

Anne Lepamäe

Õppimine läbi mängu: õppevara koostamine I kooliastme õpilastele

Katrin Kert

Omaloomingu kogumiku (luule, proosa) koostamine

Priit Käen

Lauatennise turniiri korraldamine

Kaja Peet

„Lõbusate startide“ korraldamine

Toomas Valdre

Koroona turniiri korraldamine

Jaanika Soitu

Õppevara koostamine inglise keelt kõnelevatest maadest (the UK, the USA, Canada, Australia, New Zealand, Northern Ireland)

Jaanika Soitu

 Õppevara koostamine Eestist (interaktiivsed harjutused, töölehed, esitlus, kuldvillak jms)

Anu Kaljusaar

Omaloomingulise laul või pilliloo loomine

Anu Kaljusaar

Lauamängu koostamine muusikaterminitest, noodimärkidest 1. või 2. kooliastmele

Anu Kaljusaar

Karaoke päeva ettevalmistamine ja läbiviimine (kooli muusikanädalal 11.-15. veebruaril 2019)

Anu Kaljusaar

Muusikaviktoriini korraldamine 2. kooliastmele (vabalt valitud digiõpikeskkonnas)

Kristel Reino

Õppemängu koostamine (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus)

Tiina Peenema

Loodusõpetuse õpimapi koostamine 1. klassile (pildid, sõnasildid, pusled jne)

Karina Palloson

Ingliskeelse Mäetaguse kooli tutvustava video tegemine

Karina Palloson

Reisiplaani koostamine, sihtkohaks Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Austraalia, Iiri Vabariik, või Uus-Meremaa

Külli Stroo

Omaloomingulise näidendi lavastamine/kirjutamine

Andrus Viirmaa

Õppematerjali koostamine geograafias

Kalle Pärt

Ajalooalase mõttemängu koostamine

Viive Aidma

 Tarbekeraamika valmistamine käsitöömajja.

Viive Aidma

Käsitöömaja õppeköögi infosiltide kujundamine ja paigutamine.

Heldi Aia

Minu (vana)ema ja (vana)isa lapsepõlve mängud või meenutused kooliajast (pere pärimuslood - kombed, traditsioonid jne.)

Heldi Aia

Lauamängu valmistamine Mäetaguse mõis, alevik vms.

Heldi Aia

Looduse või ajaloolise õpperaja koostamine Mäetaguse parki ja tervise radadele. 

Silvar Ammas

Puidust pingi valmistamine

Silvar Ammas

Puidust kiiktooli valmistamine